Referenties

Houben Vastgoedservice staat voor: ‘zaken doen met open vizier’

Hans Aerts, opzichter technisch beheer Wonen Wittem.

“Houben Vastgoedservice is een ‘open minded’ organisatie. Transparant en goed in hun communicatie, zowel naar relaties als naar bewoners. Ze leggen hun offertes open en eerlijk op tafel. Staan voor duidelijkheid en geen verborgen regeltjes”, zegt Hans Aerts, opzichter technisch beheer van Wonen Wittem.

Wonen Wittem is een stichting opgericht in 1949 en beschikt over een woningbestand van ongeveer 460 eenheden. Wonen Wittem biedt mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien, goede huisvesting met een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Groot onderhoudcycli

Het groot onderhoud aan 20 woningen in Epen (gemeente Gulpen-Wittem) is één van de projecten die Wonen Wittem uitvoerde met Houben Vastgoedservice. “De exploitatie van een woning is geraamd op 50 jaar. Bij groot onderhoud nemen wij die periode als uitgangspunt. Onderhoudscycli die we opdelen in dak-, gevel- en interieuronderhoud. Alvorens tot groot onderhoud over te gaan wordt eerst een zogenaamde ’warme’ opname gedaan en vastgesteld welke delen aan onderhoud toe zijn. Soms zijn zaken nog in goede staat, soms nemen bewoners zelf initiatieven en hebben ze al onderhoud gepleegd. Die zaken vallen dus buiten het groot onderhoud, waardoor in totaal vaak een percentage van 70 tot 80 procent overblijft dat uitgevoerd dient te worden”, aldus Hans Aerts.

Duidelijke communicatie

“Voor de bewoners is het belangrijk vooraf duidelijk te worden geïnformeerd omtrent de periode waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wat ze mogen verwachten aan mogelijke overlast en wat ze als eindresultaat terugzien. Voor hen is het belangrijk dat hun huis niet overhoop wordt gehaald. Dat de vaklui zich correct gedragen binnen hun woning en zij zo weinig mogelijk overlast ondervinden. Daarin schuilt de kracht van Houben Vastgoedservice”, weet Aerts. “De mensen van Houben zetten de boel niet op stelten. Doen correct hun werk, laten de woning in de juiste staat achter en voorkomen dat mensen overdadig veel overlast hebben. Bewoners dienen het gevoel te hebben dat er respectvol met hun woning en hun spullen wordt omgegaan. Daarbij speelt ook de communicatie een belangrijke rol. Houben informeert en communiceert, en als men vragen heeft is er altijd een aanspreekpunt. Duidelijkheid en transparantie ook in de uitvoering van een project is essentieel”.

Alle disciplines in eigen huis

“Een andere kwaliteit van Houben”, aldus Hans Aerts: “is dat ze alle disciplines in eigen huis hebben. Sinds twee jaar beschikken ze o.a. over een eigen installatiebedrijf. Daardoor hebben ze alles in eigen handen en kunnen nog beter de kwaliteit van de uitvoering garanderen, staan ze achter hun werk en worden bewoners nooit onverwacht met onaangename situaties geconfronteerd”.